Inbraakbeveiliging: Welke uitgaven geven recht op belastingvermindering?

Er zijn een drietal soorten investeringen op vlak van woningbeveiliging die recht geven op de vermindering van belastingen.

  • Diefstaldetectie: alarmsystemen, camera’s uitgerust met een registratiesysteem, abonnementskosten voor de aansluiting van uw alarm op een alarmcentrale
  • Inbraakvertragende elementen: gepantserde deuren, sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, poorten, hekken, keldergaten,…
  • Brandbeveiliging: automatische blustoestellen in lokalen met verwarmingsketels op stookolie, deuren met een half uur durende brandweerstand, poeder- en waterblussers

De overheid heeft aangegeven dat men voor soortgelijke investeringen een belastingsvermindering van 30% van de werkelijk betaalde uitgaven kan genieten. Men moet natuurlijk wel rekening houden met een maximumbedrag dat jaarlijks aangepast wordt.
Wie kiest om zijn inbraakbeveiliging te optimaliseren en een alarmsysteem wil plaatsen zal dus een aantal belastingsverminderingen kunnen krijgen als hij of zij aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet. Zowel de technische voorwaarden, die inhoudelijk vooral slaan op het leveren en plaatsen van een alarmsysteem door een erkende firma maar ook de administratieve voorwaarden (alarmbeheer gebeurt door een bedrijf die als alarmcentrale vergund is en plaatsing van het systeem moet gebeuren door een firma die als beveiligingsonderneming erkend is) moeten nauwgezet opgevolgd worden zodat men de vermindering niet misloopt. Ook de vermeldingen op de factuur moeten correct zijn en bepaalde formules bevatten want anders is deze niet bruikbaar.
Voor personen die een gedeelte van de woning voor hun beroepsactiviteit gebruiken kan men ook genieten van de fiscale korting maar enkel op voorwaarde dat de uitgaven ter beveiliging tegen inbraak betrekking hebben op dat gedeelte van de woning en enkel en alleen als de uitgaven niet bij de beroepskosten werden ingebracht en geen recht op investeringsaftrek geven.
Wie een gehuurde woning betrekt kan genieten van de belastingsaftrek, ook als de eigenaar soortgelijke werken heeft laten uitvoeren want beiden kunnen deze kosten aangeven, uiteraard ieder voor zijn eigen uitgaven. De berekening van de belastingsvermindering gebeurt afzonderlijk, enerzijds voor de eigenaars en anderzijds voor de huurders. Wanneer u in een woning woont met meerdere mensen die elk afzonderlijk worden belast maar u bent alleen huurder kan u ook de belastingsvermindering krijgen. Uiteraard is dit ook wel op voorwaarde dat u ook werkelijk de uitgaven hebt gedaan. Op wie zijn naam de factuur staat maakt niet veel uit. Woont u samen met mensen die afzonderlijk belast worden en zijn er meerdere, aparte huurders, dan kan elk van die huurders op wiens naam een contract staat een vermindering krijgen.
Enkel woningen komen in aanmerking voor de belastingsvermindering, dit betekent dat het daadwerkelijk moet gaan om een gebouw dat door zijn aard bestemd is om bewoond te worden door één of meerdere personen. Kamers in gemeenschappelijke gebouwen zoals rusthuiskamers, kloosters, hospitalen,… komen niet in aanmerking. Ook studentenkamers, kamers voor seizoensarbeiders en winkels worden uitgesloten.