Veilig wonen

U moet weten wat de meeste inbrekers actief zijn bij afwezigheid van de bewoners. Dit is belangrijk om te weten, omdat dit nogmaal het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn. Dit geldt zeker voor de deur langs waar u gewoonlijk het gebouw verlaat.

Vergeet dat er bepaalde tijdstippen gelden waar het risico hoger ligt dan andere. Het risico is immers even hoog in de namiddag als het tweede deel van de nacht. Men vergeet vaker tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen dan ‘s nachts.

In de meeste gevallen komt een inbreker langs de achterzijde van uw woning. Dit biedt hem alle discretie en is vaak het zwakst beveiligd. Daders hebben er geen baat bij om confrontatie uit te lokken met bewoners, omdat ze niet herkend of goed beschreven willen worden. Daarom vermijden ze pogingen om een woning te betreden wanneer er iemand aanwezig is.

Veilig wonen, dat doet u zo!

U kunt 3 soorten beveiligingsmaatregelingen treffen wanneer u beslist om uw woning zinvol te beveiligen. Deze maatregelen kunnen organisatorisch, bouwkundig of electronisch zijn.
1. Organisatorische maatregelen:

Maak uw woning onaantrekkelijk voor dieven. Geeft hem geen gelegenheid en probeer te vermijden dat hij een grote buit kan maken door een bewoonde indruk achter te laten, een goed sleutelbeheer, enzovoort.

2. Bouwkundige maatregelen:

Alle toegangen en uitgangen van weerstand verhogen door degelijke sloten te plaatsen, gelaagd glas, enzovoort.

3. Elektronisch maatregelen:

Deze zijn vaak aanvullend op organisatorische en bouwkundige maatregelen. De maatregelen kunnen een afschrikkende functie hebben. Of een poging tot inbraak detecteren en de omwonenenden alarmeren. Laat u zeker bijstaan door een professionele aanbieder om u advies te geven welk alarmsysteem u kunt plaatsen. Hij kan het risico berekenen.