Verplichtingen voor wie een alarmsysteem wil plaatsen

Verplichtingen alarmsysteem

Wie een alarmsysteen heeft moet zich aan een aantal verplichtingen houden. We bekijken ze even van dichterbij.

  • Eerst en vooral moet iedereen die een alarmsysteem installeert zich registeren in het meldpunt van alarmsysteem. De melding is verplicht en gebeurt via de site police-on-web. De installatie kan enkel aangegeven worden via de website.
  • Wanneer men echter een alarmsysteem heeft met een alarmcentrale hoeft men hiervan geen aangifte te doen. Deze aangifte gebeurt namelijk door de centrale zelf. De reden voor deze verplichting is het vergemakkelijken van het werk van de hulpdienst wanneer zij een oproep krijgen. Op die manier kan men perfect het risico inschatten van waar men ter plaatse moet gaan en eventueel ook voorzien hoeveel manschappen er nodig zullen zijn bij een interventie. Deze voorkennis kan namelijk in sommige gevallen levens redden.

Wat moet men juist vermelden bij het meldpunt?

Men moet de naam en het adres van de plaats waar het alarmsysteem geïnstalleerd is doorgeven evenals het telefoonnummer van de plaats van installatie. De naam, het adres en het gsm-nummer en emailadres van de gebruiker van het systeem moeten ook vermeld worden bij het aangeven.

Een volgend puntje dat men moet doorgeven is de aard van het goed waar men het alarmsysteem zal installeren namelijk is het een gewoon huis, een handelszaak, een groot bedrijf,… Tenslotte is ook de aard van het alarmsysteem belangrijk: is het een goederenalarm, een mobiel persoonsalarm,…

Hoeveel tijd heeft men om dit allemaal door te geven?

Binnen de tien dagen na ingebruikname van een nieuw alarmsysteem moet men zeker verwittigd hebben. Daarnaast moet men ook binnen de tien dagen na wijziging van één van de gegevens contact opgenomen hebben met de desbetreffende dienst.

Tenslotte moet men ook aangifte doen, ten laatste tien dagen na buitengebruikstelling van het alarmsysteem.