Zelf een alarmsysteem plaatsen? Voor- en (vooral) nadelen

Zelf alarmsysteem plaatsen

Wie zijn huis en bezittingen wil beveiligen kan kiezen om een alarmsysteem aan te schaffen. Je kan uiteraard opteren om dit systeem zelf te installeren maar dit wordt eigenlijk absoluut niet aangeraden. Eerst en vooral moet men rekening houden met het feit dat het zelf installeren van een alarmsysteem heel wat technische kennis vereist. Bovendien kan het minste foutje dat gemaakt wordt resulteren in slecht of niet werken van het systeem, wat je dikwijls maar zal merken als het te laat is.

Alarmsystemen zijn ingewikkelde producten die met de meeste zorg en omzichtigheid moeten geplaatst worden en wanneer men dit zonder de nodige voorkennis doet kan het gebeuren dat het systeem totaal onbruikbaar wordt.

Het is bovendien een vereiste dat het alarmsysteem geplaatst wordt door een firma die erkend is als beveiligingsonderneming. Ook wanneer je gebruik maakt van een alarmcentrale moet deze vergund zijn.

Een feit die ook dikwijls vergeten wordt is het onderhoud van de alarmsystemen. Het is van groot belang jouw alarmsysteem op regelmatige wijze te laten onderhouden en nazien zodat je verzekerd bent van een goede werking op het moment dat je het systeem daadwerkelijk nodig hebt. Wanneer je zelf een alarminstallatie geplaatst hebt, dan is het nagenoeg onmogelijk om iemand te vinden die voor jou dit systeem zal willen nazien en onderhouden.

Uiteindelijk is dit ook logisch want deze mensen zijn tenslotte verantwoordelijk voor de goede werking na het onderhoud. Je zal dus met veel moeite jouw alarmsysteem kunnen onderhouden en men kan in zo’n geval beter geen alarmsysteem hebben dan een systeem dat slecht of niet werkt.

Speel dus op zeker, vraag uw vrijblijvende informatie en offertes aan voor de installatie van een beveiligingssysteem en laat dit installeren door mensen die over de echte vakkennis beschikken. Het zal u enkel maar voordelen opleveren en jou uiteindelijk heel wat kosten doen besparen.

Tijdens de vakantieperiode zijn inbrekers actiever dan ooit. Een onbewoond huis is dan ook een makkelijke klus waar ze vrijwel ongestoord hun gangen kunnen gaan. Volg daarom de volgende tips voor inbraakpreventie, zoals het plaatsen van een alarmsysteem, zodat u met een gerust hart op reis kunt vertrekken.

Verder lezen

Hoewel steeds meer gezinnen in inbraakpreventie investeren, blijft het aantal woninginbraken in ons land alarmerend hoog. Zo werd in 2018, en enkel in Vlaanderen, 23.057 inbraken vastgesteld.

Verder lezen

Jaarlijks vinden in ons land meer dan 60.000 inbraken plaats. Kiezen voor een efficiënte woningbeveiliging is dus een must.

Verder lezen